Meny 

Rv 3/25 Ommangsvollen – Grundset

Ferdigstilt prosjekt for Statens vegvesen. Utbyggingen av Rv3 er viktig i styrkingen av vegforbindelse for godstransport mellom Oslo og Trondheim, og for Hamar og Elverum som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Del:

Dette samferdselsprosjektet kan sies å ha inkludert «alle» fag innen kort tid. Arbeidene inkluderte hogging av virke, fjerning av stubber og røtter, vegetasjon og en større mengde løsmasser i skjæring, i tillegg til riving av en eksisterende kulvert som ble erstattet med en ny plasstøpt kulvert.

I perioden mai-november var det rundt 80 personer i arbeid på anlegget per uke. Det ble flyttet ca. 170 000 m³ med løsmasser totalt. 

Arbeidet ble utført samtidig som trafikken mellom Elverum og Hamar på Rv25 og trafikken Oslo-Trondheim på Rv3 gikk for fullt, hvilket tilsvarer ca. ÅDT  (årsdøgntrafikk) 14 000. Statens vegvesen betraktet strekningen som blant de mest kritiske med tanke på infrastruktur og trafikk med tredjepart, på hele Rv3/25-ombyggingen.

For at arbeidene skulle kunne gjennomføres, ble det bygget en omkjøringsvei slik at eksisterende Rv3/25 kunne graves opp og erstattes med ny vei som inkluderte to kulverter, gatelys og kantstein. Arbeidet medførte også midlertidig gangveier, og på det meste var det utplassert 2 100 meter tungsikring.  

Prosjektet ble overlevert i henhold til gitte tidsfrister i november 2017.

Produkttype: Samferdsel

Tidsrom: Mars 2017 – november 2017

Kunde: Statens vegvesen Region Øst

Prosjektadresse: Elverum

Kontraktssum: MNOK 68 eks. mva.

Entrepriseform: Hovedentreprise