Meny 

Røakollen

OBOS-prosjekt på Røa i Oslo med 360 nye borettslag- og selveierleiligheter.

Del:

Røakollen er et nytt boligbrosjekt utviklet av OBOS. Prosjektet ligger ved Røa sentrum, i umiddelbar nærhet til grøntområdene i Mærradalen. De neste årene skal i alt 360 leiligheter fordelt på fem bygg oppføres på Røakollen. AF Gruppen er tildelt kontrakt på de to første byggetrinnene for oppføring av 213 leiligheter. I tillegg skal det bygges ny gang- og sykkelvei i Aslakveien.

JR har så langt gravd ut ca. 25 000 m³ løsmasse, og sprengt ca. 41 000 m³ fjell. Det er gravd for fundamenter, heissjakter og spesielle gravenivåer, i tillegg til grøfter for VA. Det ble benyttet knuseverk for å kunne bruke utsprengt fjell til tilbakefylling som 20-120 kult. JR tilbakefyller rundt byggene, samtidig som drens (160 mm DV) og isolasjon (10 cm med XPS 300) legges/settes på. Arbeidet med gang- og sykkelvei er spesielt krevende grunnet mye kabler i grunnen.

Les mer om prosjektet på OBOS hjemmesider.

Prosjekttype: Boligbygg

Tidsrom: august 2017-pågående

Kunde: AF Gruppen Norge AS v/AF Bygg Oslo

Prosjektadresse: Aslakveien 20, 0753 Oslo

Kontraktssum: MNOK 19,5

Entrepriseform: Underentreprise