Meny 

Reasfaltering Østre bane

Avinor AS Oslo Lufthavn Oslo lufthavn skal reasfaltere østre bane i 2019. I tillegg til reasfalteringen skal innflygning 19L oppgraderes til CATII/III for å kunne benyttes under lavsiktsforhold. Anleggsentreprisen for dette arbeidet vil være en intens entreprise med store asfaltarbeider, riving av gamle dekker samt utførelse av utvidede skuldre.

Del:

Entreprisen omfatter fjerning av eksisterende asfaltdekke og legging av nytt dekke på samme underlag. Reasfaltering av selve banebredden 45m i lengde 2380m utføres i en stengeperiode. Samtidig demonteres banelys av annen entreprenør for så å montere nye banelys etter legging av nytt dekke. Anleggsentreprisen skal også utføre noen nye kabelføringsanlegg før legging av nytt dekke. Innmåling og kontroll av alle installasjoner medtas. Arbeidene skal følge Avinors håndbøker for flyplassdekker. Nytt dekke består av tre lag total tykkelse 16cm. Areal banedekke er 107 000 m2 pr lag. Arbeidene må utføres svært intensivt i en stengeperiode sommer 2019.

Asfalt på skuldre skal også fornyes helt. Dette utføres som nattarbeid før stengeperioden.

Som opsjon medtas reasfaltering eksisterende avkjøringer B3, B4 og B6. Asfaltdekke freses bort i sin helhet, som på rullebanen og rullebaneskuldrene, fra rullebanekant og inn til stopbar ved avkjøringene. Reasfalteres med to og tre nye lag med asfalt. Inkludert håndtering av eksisterende infrastruktur, banelys (annen entreprise), kummer etc. og tilrettelegging for nye banelys og kabelføringer. Arbeidet må påregnes å bli utført i etapper/faser og ikke nødvendigvis samtidig med arbeidene for tilstøtende del av rullebanen. Areal taksebaner 12 000 m2 og skuldre 9 800 m2. Dette utføres suksesivt som nattarbeid før stengeperioden.

Som opsjon medtas FOD Protected area (FOD PA). Areal utenfor rullebaneskulder som etableres med asfaltdekke 7,5 meter ut fra skulderkant. Etableres på begge sider i rullebanens hele lengde, inkludert langs betongendefeltene. Fjerner først oppsamlet grus/sand langs kanten sammen med gressdekke. FOD PA etableres med bærelag av stedlig knust asfalt og ett lag asfalt. Inkludert håndtering av eksisterende infrastruktur, kummer etc. Areal FOD PA: 33.000 m2. Dette utføres som nattarbeid før stengeperioden.

Prosjekttype: Grunnarbeider er utført av JR tom underkant asfalt

Tidsrom: Sommeren 2019

Kunde: Avinor/Veidekke Entreprenør

Prosjektadresse: Oslo Lufthavn Gardermoen

Kontraktssum: 10,6 MNOK

Entrepriseform: Underentreprise