Meny 
Gravemakin og stort hull

Rammeavtale OSL

JR har inngått en rammeavtale med Avinor AS om maskinentreprenørtjenester på Oslo Lufthavn.

Del:

Maskinentreprenørtjenester; gravearbeider, massetransport, legging av vann- og avløpsrør, etablering av kabeltraseer med innstøping av rør, bygging av infiltrasjonsanlegg, bygging av veier og mindre endringer på taksebaner, enkle uteanlegg og landskapsarbeider, stiknings- og oppmålingsarbeider for egne arbeider.

Rammeavtale OSL

Produkttype: Samferdsel

Tidsrom: Juni 2015 - pågående

Kunde: Avinor AS

Prosjektadresse: 2060 Gardermoen

Kontraktsverdi: MNOK 13

Entrepriseform: Rammeavtale