Meny 

Ny overbygning E6

Del:

I 1989 ble E6 bygd ny som 2- og 3-felt med betongdekke mellom Jessheim Nord til Mogreina i Ullensaker kommune.

Mellom 2007 og 2009 ble E6 utvidet til 4-felt mellom Hovinmoen og Dal, ca. 10 km. Noe av betongdekket ble da fjernet, ca. 6,6 km ble besluttet å ikke byttes ut som i dag er nordgående felt.  Sørgående felt ble bygget etter gjeldende standard med asfaltert dekke.

Siden den gang har betongdekket sprukket opp vesentlig. Det er derfor behov for å utbedre dette. Betongdekket skal fjernes og det skal bli asfaltert dekke.

Dagens krav til overbygning er strengere enn da vegen ble bygd i 1989. Dette medfører at det må traues ut dypere enn dagens trau og bygges opp ny overbygning. Uttrauingen under underkant dagens forsterkningslag kan variere mellom ca. 0,5 m til ca. 1,5 m avhengig av stedlige grunnforhold.

Som hovedprinsipp skal strekningen bygges opp tilsvarende som sørgående løp.

Som en følge av dypere uttrauing vil det bli nødvending å ta ned mye av eksisterende rekkverk.

Entreprenør står fritt til å gjenbruke både forsterkningslag, betong og rekkverk.

Det vil også være nødvendig å håndtere og evt. legge om kabler og ledninger som blir berørt av arbeidene.

ÅDT på strekningen er ca. 22000. Arbeidene vil påvirke 3 plankryss og arbeidene må utføres i faser/etapper for å minimere trafikkulempene. Det er lagt opp til å gjøre ferdig ca. halve strekningen første sommersesong og den andre neste sommersesong.

Det må forventes at trafikken skal gå som 4-felt på vintersesongen og at det dermed ikke kan foregå arbeid innenfor sikkerhetssonen på vinterstid.

Prosjekttype:: Grunnarbeider er utført av JR tom underkant asfalt

Tidsrom:: Sommeren 2019

Kunde:: Statens Vegvesen/Peab

Prosjektadresse:: Jessheim Nord – Mogreina

Kontraktssum:: 10 MNOK

Entreprisefrom:: Underentreprise