Meny 

Krydderhagen felt D

Krydderhagen er en grønn og moderne hageby på Hasle. Felt D, som har fått navnet Rosmarin, består av to hus med til sammen 143 leiligheter, og er Krydderhagens aller siste byggetrinn.

Del:

JR har utført grunnarbeidene i dette prosjektet, herunder graving og masseflytting, boring og sprengning og VA. Ca. 17 000 m³ løsmasse er grav ut og kjørt bort, hvorav noe til JRs deponi på Skullerud.  Sprengningen av ca. 2500 m³ sprengstein er utført av vår UE, Svein M. Tyreng Bergsprengning AS. JR har både isolering (10 cm med XPS 300) og knotteplast av alle vegger. I tillegg til dette legges det drenering (160 mm DV) og stakekummer (stigerør 400 mm med kråkefot) rundt byggene.

Det var en krevende byggeplass, med lite plass, og veier på alle kanter. Ved flere anledninger ble det også funnet høyspentledninger. Spesielt tilbakefyllingen av byggende var en utfordring, og krevde svært mye koordinering. Også sprengingsarbeidet var utfordrende; tre av byggene ligger rett inntil en eksisterende p-kjeller, mens det siste bygget hadde en kran svært nære. Å ha flere angrepspunkter har vært en fordel når én vei er stengt.

Det er satt over hundre fjellbolter, som både er boret og gyst. JR har beltegraver med bortårn, som har vært brukt til boring av fjellbolter, sømboring og for sprengning. Hjulgraver har også vært helt nødvendig.

Prosjekttype: Boligbygg

Tidsrom: August 2017-pågående

Kunde: AF Gruppen Norge AS v/AF Bygg Oslo

Prosjektadresse: Bøkkerveien, 0579 Oslo

Kontraktssum: MNOK 10,7

Entrepriseform: Underentreprise