Meny 

Husebyhagen

Prosjektet består totalt av 7 blokker av 4-5 etasjer med tilhørende utomhusarealer, veg, torg, park, intern gang- og sykkelveg

Del:

Romerike Boligutvikling AS skal bygge ut felt A7 på Husebyjordet med totalt 7 blokker og ca. 92 leiligheter samt noe fellesareal og et næringslokale. Selskapet er 100 % eid av BORI Utbygging AS. Eiendommen er regulert til kombinert formål: bolig/kontor/forretning/tjenesteyting.

Prosjektet består totalt av 7 blokker av 4-5 etasjer med tilhørende utomhusarealer, veg, torg, park, intern gang- og sykkelveg samt gang- sykkelveg langs RV120. Nedkjøring til garasjekjeller i veiareal skal ha gatevarme tilknyttet fjernvarmeanlegg. Boligene skal oppvarmes med fjernvarme som blir levert av Akershus Energi med egen sentral i parkeringskjeller.

Byggene vil organiseres som et tilknyttet borettslag med Romerike Boligutvikling AS som utbygger og selger av boligene.

JR har utført alt av grunnarbeider.

Prosjekttype: Underentreprise grunnarbeid

Tidsrom: Juni 2018 - september 2019

Kunde: Romerike Boligutvikling AS

Prosjektadresse: Marta Korsets vei 6, Skedsmo

Kontraktssum: 9,66 MNOK

Entreprisefrom: Underentreprise