Meny 
Gravemaskin og dumper i arbeid ved Åsland

Forberedende arbeider Åsland

JR har utført grunnarbeider for Jernbaneverket. Entreprisen ble gjennomført sammen med AF Gruppen Norge AS v/AF Anlegg.

Del:

Entreprisen omfattet driving av to adkomsttunneler og grunnarbeid. Grunnarbeid bestående av flytting av ca. 300 000m3 løsmasse og stein. Graving og legging av drensledninger, overvannsledninger, spillvann og vannledninger.

Forberedende arbeider Åsland

Produkttype: Samferdsel

Tidsrom: April 2014 - juni 2015

Kunde: Jernbaneverket

Prosjektadresse: Maurtuveien 59, 1291 Oslo

Kontraktssum: MNOK 250

Entrepriseform: Underentreprise

Kontraktsverdi JR: MNOK 90