Meny 
Gravemaskin og dumper i arbeid ved Follobanen TBM

Follobanen TBM

JR utfører grunnarbeider for Acciona Infraestructuras and Ghella ANS. Entreprisen gjennomføres i samarbeid med AF Gruppen Norge AS v/AF Anlegg.

Del:

Bygging av tunneler og fjellhaller, samt grunnarbeider. Grunnarbeid bestående av etablering av riggområdet, deponiområdet, samt vei og drenering i to adkomsttunneler. Det er i tillegg etablert riggområde for boligbrakker og kjøkken. Ombygging av eksisterende VA-anlegg, nedsetting av pumpestasjoner og etablering av drenssystem.

Follobanen TBM

Produkttype: Samferdsel

Tidsrom: Juni 2015 - pågående

Kunde: Acciona Infraestructuras and Ghella ANS (AGJV)

Prosjektadresse: Maurtuveien 59, 1291 Oslo

Kontraktssum: MNOK 350

Entrepriseform: Underentreprise

Kontraktsverdi JR: MNOK 70