Meny 
Anleggsarbeid ved E6 Øyer-Tretten

E6 Øyer – Tretten

JR har bygd ny E6 mellom Øyer og Tretten i Øyer kommune i Gudbrandsdalen.

Del:

Prosjektet omfattet bygging av ny og breddeutvidet E6 med påkjøringsramper og rundkjøringer, utbedring av eksisterende lokalveg, driving av tunnel gjennom Skarsmoen, bygging av bruer, underganger og tekniske bygg, komplett vegbelysningsanlegg, samt rekkverk og støyskjerming.

E6 Øyer - Tretten

Produkttype: Samferdsel

Tidsrom: Februar 2012 - desember 2012

Kunde: AF Gruppen Norge AS

Prosjektadresse: Tingbergveien 10, 2636 Øyer

Kontraktssum: MNOK 71

Entrepriseform: Underentreprise