Meny 
Gul doser flytter masse

E6 Dal – Boksrud

JR har utført en underentreprise for Mesta Entreprenør AS på parsellen E6 Dal – Boksrud på 6,6 kilometer.

Del:

JR har utført masseflytting og vegbygging opp til underkant asfalt med tilhørende arbeider.

 

E6 Dal – Boksrud

Produkttype: Samferdsel

Tidsrom: November 2009 - november 2011

Kunde: Mesta Entreprenør AS

Prosjektadresse: 2080 Eidsvoll

Kontraktssum: MNOK 42

Entrepriseform: Underentreprise