Meny 
Oversiktsbilde fra E39-Gaular

E39 Gaular

JR har bygd ny veg på Vestlandet. Entreprisen ble gjennomført sammen med AF Gruppen Norge AS v/AF Anlegg.

Del:

Entreprisen omfattet bygging av 9 km ny E39. Herunder 850 m tunnel, 1500 m sideveger, 1000 m gang- og sykkelveg, 3 bruer og 4 kulverter.

E39 Gaular

Produkttype: Samferdsel

Tidsrom: Mai 2014 - juni 2016

Kunde: Staten vegvesen Region vest

Prosjektadresse: 6973 Sande i Sunnfjord

Kontraktssum: MNOK 330

Entrepriseform: Underentreprise

Kontraktsverdi JR: MNOK 79