Meny 

Bulk Park Lindeberg

JR Anlegg utfører arbeid med ny infrastruktur i forbindelse med opparbeidelse av Næringsparken Bulk Park Lindeberg i Sørum kommune.

Del:

Prosjektet består av oppbygging av infrastruktur i området krysset Lindebergveien/ny adkomstvei og innover på området Bulk Park Lindeberg, i tillegg til området på nedsiden av Lindebergveien. Arbeidene består i: Bekkelukking, massehåndtering, nye veier, nye VA systemer, EL arbeider, øvrige tekniske arbeider, spunting i forbindelse med kryssing Lindebergveien.

Et spesielt aspekt ved prosjektet er bruken av plastrør i bekkelukking. Totalt legges 460 meter helsveiset 2000 mm overvannsrør med fire inspeksjonskummer. Dette er den lengste plastrenna i Sørum, og kan sies å være et pionerprosjekt i bransjen.

– Konsulenten hadde først tegnet betong, men etter en del innspill og samtaler med leverandør samt grundige vurderinger falt vi ned på PE-rør i hele strekningen, i samråd med kunden, forteller prosjektleder Jon Arve Rognerud i et intervju med VANytt sommeren 2018.

Prosjektet utmerker seg ved bekkelukking ved bruk av 460 meter helsveiset 2000 mm overvannsrør med fire inspeksjonskummer.

Prosjekttype: Vei og infrastruktur

Tidsrom: Januar 2019 - juni 2019

Kunde: Bulk Eiendom

Prosjektadresse: Farexveien 7

Kontraktsum: 33 MNOK