Meny 

Bråtejordet B7

For Bråtejordet Tomteselskap AS skal AF bygge 125 leiligheter og 63 rekkehus. Bråtejordet Tomteselskap AS er eid 80/20 av Ferd Eiendom AS og Mestergruppen Eiendom AS.

Del:

Bråtejordet B7 består av 125 leiligheter fordelt på 10 bygg med underliggende parkeringskjeller og 63 rekkehus samt tilhørende grøntarealer. Prosjektet ligger nært offentlige funksjoner og har nær tilknytning til Strømmen i Skedsmo kommune.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise og har en verdi på ca. MNOK 465 ekskl. mva. Prosjekteringen starter umiddelbart og oppstart bygging er planlagt fra Q4 2019. Boligprosjektet består av tre byggetrinn og ferdigstillelse er forventet Q4 2022.

Prosjekttype: Boligblokker og rekkehus

Tidsrom: August 2019 - Desember 2022

Kunde: AF Nybygg

Prosjektadresse: Bråtejordet, Strømmen

Kontraktssum: 36 MNOK

Entrepriseform: Underentreprise