Meny 
Kontraktssignering

Fortau fv 502 Bårlidalen

JR har fått i oppdrag av Statens vegvesen å bygge 750 meter fortau langs fv 502 Finstadveien i Bårlidalen på Eidsvoll. Arbeidene starter opp for fullt i januar 2017.

Del:

JR skal bygge 2,5 meter fortau på en strekning på 750 meter på fv 502 Bårlidalen fra avkjøring fv 181 Finstadvegen til Bårlidalen bru. Arbeidet vil foregå langs eksisterende fv 502 i et rasutsatt område, og for å sikre arbeidet vil utgraving i skjæring utføres etappevis og skråning sikres med jordnagling. Det skal etableres mur i skjæringsskråning og utskifting av stikkrenner på hele strekningen. Langs hele strekningen skal det også anlegges nytt overvann, drenssystem og rekkverk.

Orienterende hovedmengder:

Produkttype: Samferdsel

Tidsrom: November 2016 - oktober 2017

Kunde: Statens vegvesen Region Øst

Prosjektadresse: 2080 Eidsvoll

Kontraktssum: MNOK 18

Entrepriseform: Hovedentreprise