Meny 
Maskiner og folk i arbeid

E6 Frya – Vinstra

JR har bygd ny veg i Gudbrandsdalen. Entreprisen ble gjennomført sammen med AF Gruppen Norge AS v/AF Anlegg.

Del:

Entreprisen omfattet bygging av 18 kilometer ny E6, tofeltsveg, 4,3 km tunnel (Hundorp) 20 konstruksjoner (6 E6-bruer, 2 tunnelportaler, 11 overgangsbruer og kulverter/underganger, 1 støttemur), Harpe bru over lågen, 330 m lang,1 ny jernbanebru, 10 km lokalvei, 2 km gang- og sykkelvei.

E6 Frya - Vinstra

Produkttype: Samferdsel

Tidsrom: Juni 2013 - november 2016

Kunde: Statens vegvesen

Prosjektadresse: Støperiveien 5, 2640 Vinstra

Kontraktssum: MNOK 1.468

Entrepriseform: Underentreprise

Kontraktsverdi JR: MNOK 291